Gizlilik politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası, hangi verileri neden topladığımızı ve bu verilerle ne yaptığımızı anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Lütfen okuyunuz.

 1. org (Bundan böyle “İstanbul Filarmoni Derneği” olarak anılacaktır), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dâhilinde İstanbul Filarmoni Derneği internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir
 2. İstanbul Filarmoni Derneği internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. İstanbul Filarmoni Derneği sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. İstanbul Filarmoni Derneği “Gizlilik Politikası” bölümünü belirli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.
 3. İstanbul Filarmoni Derneği, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından orgadlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. İstanbul Filarmoni Derneği, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok üçüncü kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirlikleri; reklam, sponsorluk, izinli pazarlamave yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. İstanbul Filarmoni Derneği, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli ve hukuka uygun iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. İstanbul Filarmoni Derneği, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 4. Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve İstanbul Filarmoni Derneği sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, İstanbul Filarmoni Derneği gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, İstanbul Filarmoni Derneği tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. İstanbul Filarmoni Derneği internet sitesinin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.
 5. İstanbul Filarmoni Derneği’ye kayıt olarak çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (Örnek olarak: İsim ve soyisim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla İstanbul Filarmoni Derneği  vermeleri gerekmektedir. Buna ilişkin olarak kullanıcılar https://istanbulfilarmoni.org/internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni ile bilgilendirilir. İstanbul Filarmoni Derneği’nin, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Kullanıcılar, hangi verilerinin işleneceğine ve ne amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin https://istanbulfilarmoni.org/ internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni ile bilgilendirilir.
 6. İstanbul Filarmoni Derneği, site içerisinde diğer sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü partilerin sitesine yönlendirebilir. İstanbul Filarmoni Derneği, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.
 7. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, isim ve soyisim, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. İstanbul Filarmoni Derneği, işbu Gizlilik Politikası’nda ve Aydınlatma Metni’nde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini İstanbul Filarmoni Derneği’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. İstanbul Filarmoni Derneği, aşağıda sayılan hallerde ise işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
 • Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 1. İstanbul Filarmoni Derneği, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 2. İstanbul Filarmoni Derneği, kullanıcılar ve kullanıcıların İstanbul Filarmoni Derneği’nin internet sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 3. İstanbul Filarmoni Derneği, işbu Gizlilik Politikası’nda geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda İstanbul Filarmoni Derneği sitesinde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. İstanbul Filarmoni Derneği’nin değişiklik yaptığı işbu Gizlilik Politikası hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.