Vizyon ve Misyon

  • Kalisk batı müziği, opera ve bale müziği alanlarında faaliey gösteren kuruluşların ülke sathına yayılmasında öncülük etmesi;
  • Ülkemizde nüfusu 100.000 kişiyi aşan yerleşimlerde oda müziği topluluklarının, nüfusu bir milyonu aşan yerleşimlerde senfoni orkestralarının kurulmasında öncülük etmesi;
  • Türkiye Filarmoni Dernekleri Federasyonu’nun kurulması;
  • İstanbul Filarmoni Vakfı’nın kurulması;
  • Türkiye Çok Sesli Müzik Orkestraları Yasası’nın çıkarılması;
  • İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın kurulması;
  • İstanbul’da ikonik bir konser salonunun inşa edilmesi;

İstanbul Filarmoni Derneği’nin vizyonudur.

 

Misyonumuz;

Klasik batı müziğinin geniş kitlelerce sevilmesi için çalışmalar yapmak;

İstanbul’da klasik batı müziği alanında faaliyette bulunan müzisyen ve oda müziği topluluklarına sahne almaları için çalışmalar yapmak;

Ülke sathında dağılmış kurum ile kuruluşların, müzisyeninden orkestra şefine, genel sanat yönetmeninden sahne çalışanına kadar, tüm camiayı kapsayacak, koruyacak  bir yasanın TBMM – den çıkması için çalışmalar yapmak;

Ülkemizde Klasik Batı Müziği alanında faaliyet gösteren kuruluşların kültür sanat politikalarında ortak görüş belirtilmesini sağlamak;

İstanbul’da düzenlenen çok sesli müzik etkinliklerinin koordinasyonunun sağlanması;

Klasik batı müziği alanında faaliyet gösteren sanatçılarımızın ve ülkemizde bu alanda üretilen eserlerin yurtdışında tanıtılması için çalışmalar yapmak;

Klasik batı müziği, opera, bale, jazz müziği alanlarında çalışan müzisyenlere Emeklilik Fonu oluşturmak;

Klasik Müzik alanında yetişecek öğrencilere burs sağlamak;

Klasik batı müziği alanında yayıncılık faaliyetinde bulunmak;

İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası’nın çalışmalarını yönetmek;

Klaisk batı müziği alanında yeni eser siparişleri vermek;

İstanbul Filarmoni Derneği’nin misyonudur!