Danışma Kurulu

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu İstanbul Filarmoni Derneği’nin faaliyetleri kapsamına projeler hazırlanmasında, derneğin düzenleyeceği etkinlikler için program ve içeriklerinde, derneğin çok sesli müzik konusunda stratejiler geliştirmesinde, derneğin ve çalışmalarının kamuoyuna tanıtılması konusunda görüş ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla oluşturulmuştur.

DANIŞMA KURULU’NUN AMACI
a) Derneğin kamuoyundaki imajı, marka bilinirliği, medya ilişkileri, tanıtımı ve etkinliklerinin pazarlamasına ile ilgili öneriler yapmak,
b) Derneğin yurtiçi ve yurtdışı ilişkileri konusunda kapsamlı önerilerde bulunmak,
c) Derneğin etkinlik programı kapsamına girecek program önerileri yapmak,
d) Derneğin yapacağı etkinliklere katılmak isteyen sanatçıların yada katılması önerilen kişi ve grupların programa dahil edilip edilmemesini önermek,
e) Etkinlikler ile ilgili stratejilere (mekan belirleme, özel etkinlikler, bilet fiyatları vb.) yönelik katkıda bulunacak öneri ve yorumlar getirmek,
f) Dernek çalışmaları konularında strateji geliştirmek ve katkıda bulunacak öneri ve yorumlar getirmek,
g) Derneğin mali yapısının güçlendirilmesi için, derneğin çalışmalarına destek verebilecek, sponsorluk yapabilecek, bağış yapacak kişi ve kuruluş önerileri getirmek
Danışma Kurulu’nun amacıdır.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ (alfabetik sırayla):

1) BALKAN NACİ İSLİMYELİ

2) DOĞAN HIZLAN

3) EVİN İLYASOĞLU

4) FEYHAN YAŞAR

5) GÜRER AYKAL

6) MÜNİR EKONOMİ

7) SUAT ARIKAN