Hakkımızda

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ
Afif Tektaş, Nadir Nadi, Cemal Reşit Rey’in öncülüğünde ve Halit Ziya Uşaklıgil, Nedim Gökdil, Türk müzik hayatının önemli müzisyenlerinden Ömer Refik Yaltkaya, Ali Emel Tacar, Lütfi Kırdar, Salih Murat Uzdilek ve Adnan Bozcalı tarafından kurulan derneğimiz 77 yaşındadır.
İstanbul’da çok sesli müzik dünyasının en köklü kuruluşlarından biri olan İstanbul Filarmoni Derneği, konser salonları kurmak, çoksesli müziği yaygınlaştırmak, çok sesli müzik orkestra ve korolarına maddi yardımlarda bulunmak, müzikolojik araştırmalar yapmak, yetişmiş ve yetişecek sanatçıları teşvik etmek, çok sesli müzik konusunda yayınlar yapmak, çok sesli müzik çalışması yapanlara burslar vermek, çok sesli müzik alanında yarışmalar düzenlemek, müzik ve sahne sanatları alanında etkinliklere maddi yardım yaparak destek vermek amacını taşımaktadır.
“Hayatta musiki lazım değildir .Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlûkat insan değildir. Eğer mevzubahis olan hayat , insan hayatıysa musiki behemehâl vardır. Musikisiz hayat zaten olmaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, sürüru ve her şeyidir.’’ sözlerini rehber kabul eden derneğimiz bu sözleri temel kabul ederek hareket edecektir.
“Kamuya yararlı dernek” statüsünde olan derneğimizin geleceğe hazırlanması, genç nesillerle buluşması, dijital çağla buluşturulması, İstanbul’da daha çok tanınması için çalışmaların yapılması gereklidir.

İstanbul Filarmoni Derneği’nin öncelikli hedefi ülke sathında dağılmış kurum ile kuruluşların, müzisyeninden orkestra şefine, genel sanat yönetmeninden sahne çalışanına kadar, tüm camiayı kapsayacak, koruyacak bir yasanın TBMM – den çıkması için çalışmalar yapmak olacaktır. Kamuya yararlı bir dernek olmasının getirdiği avantajlardan yararlanarak, ülkemizde Klasik Müzik camiasını birleştirmeyi, klasik müziğin geniş halk kitlelerince sevilmesini, çok sesli müziğin tanıtılmasını, bu sanat dalının yaygınlaştırılmasını amaç edinen derneğimizin ülkemizdeki tüm çok sesli müzik camiasını bir araya getirecek bir çalışmanın altyapısını oluşturacak; bölgesel yada ülke sathında faaliyette bulunan solo müzisyen ve bu amaçla kurulmuş bulunan oda orkestralarının koordinasyonunu sağlayacak, bu konuda çalışmalar yürütecek, senfoni orkestrası, çok sesli koro, opera ve bale dallarında faaliyet gösteren ve genel olarak güzel sanatlar disiplinlerinden müzik, dans, bale ve opera için klasik müzik konserlerinin İstanbul’un farklı mahallelerinde verilmesi, kaliteli müzik etkinliklerinin yapılması, önce İstanbul’da sonra da ülkemizde bir birinden habersiz olarak düzenlenen çok sesli müzik etkinliklerinin koordinasyonunun sağlanması, çok sesli müzik alanlarından birinden yeni mezun olanlara rehberlik yapmak ve iş bulmalarına yardımcı olunması, klasik müzikle uğraşan sanatçılarımıza iş olanaklarının sağlanması, Türkiye’nin birçok yerinde bulunan filarmoni derneklerini tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kamuoyunda “Çok Sesli Müziğin Sesi” olmayı amaçlayan, 1945 yılında Cemal Reşit Rey tarafından kurulan klasik müzik alanında ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşudur.